Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ön yargı, kişinin herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın oluşturduğu, eksik veya gerçeği bütünüyle yansıtmayan bir yargıyı ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, katılımcıların Eğitim Felsefesi dersi kapsamında okutulan ve öğrenme ortamlarını etkileyen eğitim felsefesi akımlarına dönük mevcut bilgilerini, ön ve kalıp yargı penceresinden sorgulamak ve bu bilgilerin kaynağını ortaya koymaktır. Betimsel araştırma temelinde yürütülen çalışmanın katılımcılarını, 119 kişiden oluşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) anabilim dalına kayıtlı son sınıf adaylar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, üç ana kısımdaki açık-uçlu sorulardan oluşturulan yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular Esasici ve Daimici felsefeyi olumsuzlayan bir yaklaşıma karşın; İlerlemeci, Yeniden Kurmacı, Varoluşçu, ve Yapılandımacı felsefeleri olumlu yönleriyle resmeden bir dilin gösterdiği ön ve kalıp yargıcı bir yaklaşımı işaret etmektedir. Benzer şekilde, katılımcıların felsefi tercihlerinde öne çıkardıkları felsefelere ilişkin bulgular da, kalıp yargıcı bir bakışın varlığını doğrulamaktadır.Anahtar Kelimeler
Öğretmen yetiştirme, eğitim felsefesi, kalıp yargı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri