INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AŞK ÖFKE İKİLEMİNDE ISRARLI TAKİP ÜNLÜLERE YÖNELİK TACİZ VAKALARI

Bu çalışma saplantı haline gelmiş ısrarlı takip olgusunu, iki örnek olay üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, ünlü insanları saplantı/takıntı haline getiren ve stalking kapsamına giren eylemlere başvuran stalkerların, bu eyleme başvurma nedenlerinin analizi yapılmıştır. Var olmayan bir ilişkiye verilen abartılı anlama bağlı olarak stalkerlar imkansız ve gerçeklik özelliği olmayan bir ilişki ağı yaratmaktadır. Popüler ve sosyal olma ihtiyacı, mutsuz hayatlar sonrası yeni bir dünya yaratma, aşkın hayatın tek gerçekliği haline gelmesi, hayal edilen her şeyin tek bir insanda toplandığına duyulan inanç, sınırları olmayan bir sevme biçimi olarak kara sevda ve medya vasıtasıyla hayatına tanıklık edilen ünlü insanı kendi hayatının bir parçası olarak görme şeklinde bir algının yaygınlık kazanması gibi bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Stalking, Saplantı, Takip, Taciz.

References