Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ÜTOPİK İZLEKLER

Ütopya, gerçek hayatın akışında yolunda gitmeyen birtakım durumlara bir alternatiftir. Ütopya, eşitsizlik, adaletsizlik kavramlarına bir tepki olarak ortaya çıkar. Kaçış, ütopyanın en önemli belirleyici özelliğidir. Sığınılacak bir yer olarak görülen ütopya birçok şair ve yazarın da eserlerine konu olmuştur. Tevfik Fikret, Servet-i Fünûn döneminin en önemli şairlerindendir. Fikret’in şiirlerinde devrin baskıcı ortamından dolayı karamsar bir tablo hakimdir. Bu karamsarlık onun mizacına da yansımıştır. Servet-i Fünun ekolünün de belirleyici özelliği karamsarlık ve santimantalizmdir. Bütün bu sebeplere bağlı olarak Tevfik Fikret’in şiirlerinde karamsarlıktan kaçış ve bir sığınma ihtiyacı göze çarpar. Devrinde hak ettiği değeri görmeyip köşesine çekilen bir şair olan Tevfik Fikret, bu zorunlu uzletin sıkıntısını şiirlerine yansıtır. Karamsar atmosferden kurtulup hayali ve aydınlık bir dünyaya kaçar. Bu kaçış düşüncesi Tevfik Fikret’in şiirlerinin en önemli belirleyici temalarındandır. Rübab-ı Şikeste eserinde bu temanın ağırlık kazandığı pek çok şiire rastlanır. Ütopik bir beldeye sığınma ihtiyacı şairi, devrin karamsar atmosferinden uzaklaştırır.Anahtar Kelimeler
Tevfik Fikret, Servet-i Fünûn şiiri, ütopya, kaçış, santimantalizm.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri