Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


IRKSAL TEMELLİ AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNMEZ YÜZÜ: KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE MİKRO-SALDIRGANLIKLAR

Modern dünyada ırksal temelli ayrımcılığın tabiatının değiştiğine dair güçlü göstergeler bulunmaktadır. Tarihsel olarak, eski moda ya da doğrudan, açık ırksal temelli veya başka türden ayrımcılıklarda düşüşler gözlemlense de geleneksel ayrımcı tutumların biçim değiştirerek artarak devam ettiğine yönelik görüş ve kaygılar da giderek artmaktadır. Bu anlamda, içinde yaşadığımız çağda ırksal temeldeki ayrımcılıkların dolaylı, görünmez, örtük veya üstü kapalı/gizli doğasına yönelik akademik alanda gittikçe artan bir ilgi söz konusudur. Nitekim, bu çalışmada günümüzde eski moda ırkçı tutumların azalmasına rağmen, yeni tip ırksal temelli ayrımcılık olarak çoğu zaman bilinçdışı ancak kimi zaman da bilinçli olarak ince, üstü kapalı veya örtük olarak gerçekleşen ayrımcı eylemlerin karmaşık doğasını anlamaya yönelik kavramsal düzeyde açıklayıcı şemalar üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle çalışmada, açık/aleni ırksal temelli ayrımcı tutumların evrildiği çağdaş biçimlerin kavramsal düzeyde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönde, geniş bir literatüre dayalı olarak ırksal temelli ayrımcılıkların yeni biçimlerinin izahına yönelik tanımsal çabalara değinilmekte ve bunlar arasından özellikle yeni bir ayrımcılık biçimi olarak mikro-saldırganlık(lar) kavramı veya modelinin boyutları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Böylelikle, çalışmanın gündelik hayatın birçok alanındaki kültürel etkileşimler veya karşılaşmalar sırasında açığa çıkabilen çoğu zaman örtük veya üstü kapalı ırka, kültüre veya başka türden özelliklere dayalı ayrımcı tutum ve davranışların incelenmesine yönelik tasarlanacak ampirik türden araştırmalara, teorik ve kavramsal düzeyde bir model veya şema sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kültürel Karşılaşmalar, Mikro-saldırganlıklar.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri