Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SELFİE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

Son zamanlarda gençler arasında hızlı bir biçimde giderek yaygınlaşan sosyal medya kullanımı ve selfie alışkanlığının üniversite gençliği üzerindeki yansımaları araştırmaya değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu geniş bir alan araştırmasını gerektiren boyutlar taşıdığından belli sınırlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle araştırmamız Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırmamızda nicel yöntemi ve anket tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmamız üniversitenin ana kampüsünde125’i kadın ve 116’sı erkek olmak üzere toplam 241 öğrenci üzerinde tesadüfi örneklem yöntemiyle uyguladığımız anket verilerine ve bu çerçevedeki gözlemlerimize dayanmaktadır. Araştırmamızın bulgularına göre öğrencilerin tamamı -bir kısmı aktif olmasa da- sosyal medya kullanmakta ve selfi paylaşımında bulunmaktadır. İnstagram en çok tercih edilen paylaşım ağıdır.Selfide büyük çoğunluk mutlu anlarını, sosyal medya profilinde ise kendi fotoğraflarını paylaşmaktadırlar.. Sosyal medya kullanımı ve buna bağlı olarak selfie alışkanlığı giderek bağımlılığa dönüşen bir seyir takip etmektedir. Cinsler arasında anket sorularına verdikleri cevaplar bakımından bazı farklılıklar öne çıksa bile çoğunlukla benzer tutumlar göstermektedirlerAnahtar Kelimeler
öğrenciler, sosyal medya, selfie

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri