Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE OLUŞTURDUKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilişsel alan, bilgilerle ve bilgilerden doğan zihinsel yeteneklerle ilgili zihinsel öğrenmelerin yoğunlukta olduğu, zihinsel yetilerin geliştirildiği ve zihinsel faaliyetlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir alan olup aynı zamanda öğretimin tasarlanmasına hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı matematik ve fen bilimleri öğretmeni adaylarının Bloom’un bilişsel alan basamaklarına göre oluşturdukları soruların taksonomi basamaklarına uygunluk yönünden incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 37’si ilköğretim matematik öğretmenliği, 30’u fen bilgisi öğretmenliği programından olan toplam 67 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında öğretmen adaylarından Bloom’un bilişsel alan basamaklarından her birine uygun soru oluşturmaları istenmiştir. Elde edilen veriler üç uzmanın soruları basamaklara uygunluk yönünden karşılaştırması ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının soru hazırlarken bilişsel basamakları birbirinden ayırt etmede güçlük yaşadıkları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adayları en fazla analiz basamağında olmak üzere özellikle üst düzey basamaklara uygun sorular oluşturmada sıkıntı yaşamışlardır. Branşlar bazında ise, fen bilimleri öğretmeni adaylarının genel olarak basamaklara uygun doğru soru yazma oranının matematik öğretmeni adaylarına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Çoğunluk olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının uygulama basamağını kavrama ve sentez basamağıyla, analiz basamağını kavrama ve uygulama basamağıyla, sentez ve değerlendirme basamağını ise analiz basamağıyla karıştırdıkları tespit edilmiştir. İleriki çalışmalarda öğretmen adaylarının yaşadıkları bu güçlüklerin nedenlerinin ortaya konulması ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Bloom taksonomisi, bilişsel alan, soru, öğretmen adayı, matematik, fen.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri