Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE KENTLER: ERZURUM ÖRNEĞİ

Stratejik planlama tüm pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi kentlerin de gelişim, kalkınma ve markalaşma sürecinde önemli bir yer edindiği görülmektedir. Özellikle küreselleşme kavramı ile birlikte birbirlerine benzeşen kentlerin yoğun rekabet ortamında ziyaretçi, yatırımcı, tacir ve yerleşimci çekmek için kullandığı en önemli faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı küreselleşen dünyada Erzurum kentinin markalaşmasına etki edecek unsurlarını stratejik bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu amaç kapsamında Erzurum kentinin yerel halkı ve mülki idare amirleri ile kentin marka kimliği ve konumunun oluşumuna etki edecek fiziki, sosyo-kültürel, tarihi, yönetsel ve işlevsel unsurlarının neler olduğunu belirlemek için yüz yüze mülakat ve odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Erzurum kentinin markalaşmasına katkı sağlayacak çok sayıda zenginlik barındırdığı, ancak bu zenginliklerden yeteri kadar faydalanılamadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Stratejik Pazarlama Planı, Kentlerin Stratejik Pazarlama Planı,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri