Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DİLBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OKTAY RİFAT’IN “AYNA, LAMBA VE GECE” ŞİİRİ

Oktay Rifat, arkadaşları Orhan Veli ve Melih Cevdet ile birlikte Garip akımının üç önemli temsilcisinden biri olarak anılmaktadır. Ancak şair, Garip akımından sonra şiir anlayışında köklü bir değişime gitmiş, imgeye ve dil’e yaslanan, modern bir şiirsel söylem geliştirebilmiştir. Bu çalışmada, Oktay Rifat’ın son dönemde yayımladığı ve farklı çağrışımlara açık şiirlerinden biri olan “Ayna, Lamba ve Gece” dilbilimsel yöntemin ilkelerinden yararlanılarak çözümlenmektedir. Oktay Rifat’ın 1976’da yayımladığı Çobanıl Şiirler adlı kitabın Kapı başlıklı bölümünde yer alan bu şiirin, bir yönüyle “açık yapıt” (“opera aperta”) olma özelliği taşıdığı görülmektedir. İncelememizde, şairin farklı yorumlara imkân veren bu şiirindeki geniş imgeler evreninin tutarlı ve yöntemsel bir okumayla ne gibi anlamlar doğurduğu sorusuna bir karşılık bulunmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
yerdeşlik, dilbilim, modern şiir, metafor

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri