Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


NEFRET SÖYLEMİNİN ÜRETİMİ VE NEFRET SUÇLARININ DOLAŞIMA GİRMESİNDE FACEBOOK’UN ETKİSİ VE FACEBOOK KULLANIM PRATİKLERİNE BAKIŞ

Kitle iletişim teknolojilerinin baş döndürücü şekilde hızla gelişmesi ve yenilenmesine eşanlı olarak sosyal medya ağları da günlük yaşamımızda aynı ivedilikle yer edinmiştir. Bu bağlamda Facebook, sosyal medyada en çok kullanıcı sayısına sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Nicel üstünlüğü nedeniyle Facebook belki de en etkili olan platform olarak da görülebilir. Bu çalışmamızla Facebook platformunun nefret söyleminin üretilmesinde, dolaşıma girmesindeki etkileri ve Facebook kullanım pratikleri araştırılmaktadır.
Nefret söyleminin dolaşıma girdiği Facebook sayfası üzerinden kullanıcıların/aktörlerin veya grupların kime/kimlere nasıl nefret söylemi geliştirdikleri, nefret propagandası veya aşırı söylemlerin nasıl işlediği örneklerle ele alınmaktadır. Nefret söyleminin ve suçlarının söz konusu etkileri de bulgularla ortaya konulmaktadır. Ayrıca nefret söylemi ve nefret suçlarının ayrım noktalarını belirlemek için Türkiye’de, Avrupa Birliği Hukuku'nda ve Amerika Ulusal Mevzuatı'nda nefret söylemine ve suçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri incelenmiştir. Çalışmamızda ela alınan grup ve kişisel sayfalar içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İnternet tabanlı olan Facebook’un nefret söyleminin yayılmasına olanak tanıdığı sonucuna ulaşılmıştırAnahtar Kelimeler
Nefret Söylemi, Nefret Suçları, Facebook

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri