INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN KÜTLE VE MEKÂNSAL ANALİZİ
Sanat eğitimi, bir toplumun kültürel mirasının en somut verilerini bünyesinde barındırır. Sanat eğitimi alan birey, geleneklerinden beslenerek gelecek yaşantısını şekillendirir. Konya ve ülkemizin kültür-sanat değerlerini yükselterek çağdaş seviyeye ulaştırmak ve bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 04.12.1999 tarihinde kurulmuş, 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında Alâeddin Keykubat Kampüsünün güney kısmında yer alan 14 bin 900 metrekare olarak inşa edilen yeni ve modern binasına taşınmıştır. Fakülte binaları birbirinden farklı niteliklere ve mekânsal organizasyonlara sahiptir. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni mekânsal ve kütlesel olarak analiz etmeyi, yapının işlevsel ve estetik olarak yeterli olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın metodolojisini yapıyla ilgili fiziksel tespitler, gözlem ve görüşmeler oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle fiziksel durum tespitine dayalı kütlesel ve mekânsal analizlerde bulunulmuş, yapı fotoğraflanmış ve kat planları oluşturulmuştur. Bu tespitleri yapmaktaki amaç kütle ve cephe kompozisyonunu değerlendirmek, mekânsal analizler yapmak, doğal ışığın tasarımda kullanımı, sirkülasyon çözümü gibi başlıklarda yapıyı mimari açıdan analiz etmektir. Bu amaçla yapıdaki mekânlar, sirkülasyon ve aydınlatma alanları kat planları üzerinde işaretlenmiş, fotoğraflarla tanımlanmış, yapı mekânsal kalite ve kütle kompozisyonu açısından değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen verilerin gelecekte tasarlanacak güzel sanatlar fakülte projelerine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mekânsal Analiz, Kütle Analizi, Mimari Analiz

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved