Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF OPEN WORK METHODS IN CERAMIC

Kumaş, mermer, taş, metal, ahşap ve seramik malzemeyi, çeşitli kesici aletlerle kafes gibi delikli olarak oyarak, boşluk bırakmak suretiyle süsleme, kafes gibi oyma işlemine ajur denilmektedir. Seramikte yüzeyde delikler açmak suretiyle sağlanan boşluklar şeklinde uygulanmaktadır. Seramikte ajur yöntemi, tarihte pek çok kültürde kendine has özelliklerle uygulanan kafes gibi düzenli boşluklardan oluşan, delik işi veya kesme dekorları da denilen, bir oyma yöntemidir. Başlangıçta İran’da üretilen, sonrasında Uzakdoğu ve Çine yayılan bu yöntem Avrupa’ya gemiler yardımıyla taşınmış Almanya, İtalya ve özellikle İngiltere’de 18.yy. boyunca üretilen seramik sofra eşyalarında sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde ise modern seramik sanatçılarının çalışmalarında tercih ettiği zor ve zahmetli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada: seramikte risk taşıyan bir yöntem olmasına rağmen, yüzeyde açılan boşlukların ışık geçirmesi ve göze hoş görünmesi nedeniyle, pek çok kültürde uygulanan ajur yönteminin, Tarihsel süreçteki örnekleri ve yöntemle uygulamalar yapan modern seramik sanatçılarının, ajur yöntemi ile yaptıkları çalışmaları örnekleriyle inceleyerek verilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kesme, Süsleme, Dekor, Seramik, Ajur

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri