Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ

Bu çalışmada Karacasu ilçesinin coğrafi konumuna, Karacasu çömlekçiliğinin tarihi gelişimi, üretim süreci, kullanılan toprak, üretimi yapılan formlar, hammadde ve kullanılan araç gereçler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra Karacasu çömlekçiliğinin kendine has teknik özelliklerinden söz edilmektedir. Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin devam etmekte olan üretim örneklerinin görsel ve teknik özelliklerinin belirlenerek yayınlanmasını sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışma, alan araştırmasından elde edilen verilerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Konu ile ilgili basılı ve dijital kaynak incelemesi, alan araştırmasından kaynak kişi anlatımı, üretilen çömlekler dikkate alınarak Aydın ili Karacasu ilçesi çömlekçiliğinin gelişimi üzerinde durulmuştur ve çömlekçiliğin gelecek nesillere taşınabilmesi adına çözüm önerileri yer almaktadır.Anahtar Kelimeler
KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ, KARACASU, ÇÖMLEKÇİLİK, SERAMİK

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri