Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ALTERNATİF TURİZM UYGULAMALARI BAĞLAMINDA MALAY DÜNYASINDA İSLAMİ TURİZM: AÇE ÖRNEĞİ’NE KISA BİR BAKIŞ

Sosyolojik bir olgu olarak din, toplumsal yaşamda bireylerin birçok davranışına kaynaklık etmektedir. Din, siyasal tercihlerden boş zamanların değerlendirilmesine kadar geniş bir alanda bireylerin tercihlerinde belirleyicidir. Bu çalışmada, adalar ülkesi olan Endonezya Cumhuriyeti’nin otuz üç eyaletinden biri, Sumatra Adası’nın kuzeyindeki ‘Mekke Kapısı’ (Serambi Mekkah) unvanıyla da anılan Açe Eyaleti’ndeki ‘İslami turizm’ olgusu ele alınmakta ve sosyolojik bakış açısıyla din olgusunun turizm tercihleri üzerine etkisi üzerinde durulmaktadır. İnanç turizmi ve helal turizm gibi kavramlarla birlikte anılan İslami turizm, bölgenin tarihi, kültürel ve dini yapılaşması ile bunun felsefi ve sosyolojik arka plânıyla da dikkat çekmektedir. Erken dönemlerden itibaren bölgesel güç niteliği taşıyan çeşitli devletlerin ortaya çıktığı Açe Takımadalar’ın İslamlaşma süreçlerinde rol oynamıştır. Bu topraklar üzerinde yetişen şahsiyetler İslami bilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiş, bölgenin Malay dünyası İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde rol oynamışlardır. El yazma eserler, camiler, türbeler, sultan mezarlıkları gibi kültür, sanat ve mimari alanındaki varlıkların özgünlüğü, Açe’yi günümüzde bölgedeki diğer benzeri yerler arasında alternatif bir İslami turizm merkezlerinden biri haline getirmektedir.Anahtar Kelimeler
İslami turizm, Açe, Malay dünyası, Serambi Mekkah.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri