Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Her geçen gün biraz daha artan gelişmişlik düzeyi ile birlikte bireylerin yaşadıkları yerlerin dışına seyahat etme istekleri artmaktadır. Bu seyahat isteği turizm sektörüne aktif olarak hizmet eden işletmeler için önem arz etmektedir. Bunların başında insanların barınma ihtiyaçlarını gidermek için hizmete hazır bulunan konaklama işletmeleri gelmektedir. Bu işletmeler turizm pazarında aktif olarak bulunmak ve sürekliliğini devam ettirebilmek için sürekli olarak kendini güncellemeli ve gereken yatırımları yapmalıdır. Çalışmanın amacı Konya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin muhasebe departmanının işleyiş biçimi, diğer departmanlarla iletişimi ve konaklama işletmesi çalışanlarının pazarlama performansına etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için alanda literatür taraması yapılmıştır. Çalışma kapsamında Konya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile görüşülerek anketler yapılmıştır. Anketler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilip yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Otel İşletmeciliği, Performans, Muhasebe

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri