INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Her geçen gün biraz daha artan gelişmişlik düzeyi ile birlikte bireylerin yaşadıkları yerlerin dışına seyahat etme istekleri artmaktadır. Bu seyahat isteği turizm sektörüne aktif olarak hizmet eden işletmeler için önem arz etmektedir. Bunların başında insanların barınma ihtiyaçlarını gidermek için hizmete hazır bulunan konaklama işletmeleri gelmektedir. Bu işletmeler turizm pazarında aktif olarak bulunmak ve sürekliliğini devam ettirebilmek için sürekli olarak kendini güncellemeli ve gereken yatırımları yapmalıdır. Çalışmanın amacı Konya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin muhasebe departmanının işleyiş biçimi, diğer departmanlarla iletişimi ve konaklama işletmesi çalışanlarının pazarlama performansına etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak için alanda literatür taraması yapılmıştır. Çalışma kapsamında Konya’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile görüşülerek anketler yapılmıştır. Anketler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile analiz edilip yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Otel İşletmeciliği, Performans, Muhasebe

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved