Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LOJİSTİK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ENTEGRE LOJİSTİK: TÜRKİYE’NİN ENTEGRE LOJİSTİKTE GENEL DURUMUNUN İRDELENMESİ VE GELECEĞİNE BAKIŞ

Bu çalışmada, pazarların globalleşmesiyle mal ve hizmetlerin güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması önem arz eden, dolayısıyla da bütün dünyada önemli bir alan haline gelen lojistiğe kavramsal olarak yaklaşılmış ve temel faaliyetlerine değinilmiştir. Ayrıca lojistik sektöründe son yıllarda gelişen dış kaynak kullanımı, dış kaynak kullanımıyla ortaya çıkan üçüncü parti lojistiği ve dördüncü parti lojistiği kavramları ile taşımacılıkta ulusal ve uluslararası boyutta gelişen entegre lojistik ele alınmıştır. Entegre lojistikte özellikle kombine taşımacılığın büyük payı, Ülkemizin kombine taşımacılıktaki kapasitesi ve ticari olarak yük taşımacılığındaki durumu, bir takım istatistiki veriler ışığında irdelenmiştir. Ülkemizin, coğrafi konumu açısından önemli stratejik avantajlara sahip olmasına karşın, kombine taşımacılıkta kapasitesinin altında bir gelişme gösterdiği görülmüştür. Sahip olduğumuz avantajlar da göz önünde bulundurularak, ulusal ve küresel gelişmelere paralel olarak kombine taşımacılığın geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Lojistik, , Dış kaynak Kullanımı, Entegre Lojistik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri