INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YAPISAL UYUM VE YEREL EMEK PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM: 1980 SONRASINDA KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASININ OLUŞUMU

Bu çalışmada, YUP’nın köyden şehre göç ve kentsel emek piyasaları üzerindeki etkileri, Türkiye’de Kahramanmaraş kentsel emek piyasası ölçeğinde araştırılmıştır. Kahramanmaraş kentsel emek piyasası, 1980 sonrası uygulanan YUP’nın özel kesimin endüstrileşmesini ve ihracata dönük sanayileşmeyi desteklemeyi amaçlayan yatırım ve ihracat teşvikleriyle fabrikalaşmış bir şehirdir. Kahramanmaraş kentsel emek piyasasında yürütülen saha araştırması sonucunda, şehrin gelişmesinin teşvik politikaları ile hızlandırıldığı ve yerel sanayiin tekstil ve konfeksiyon sektöründe odaklandığı görülmüştür. Teşvik politikalarıyla yaratılan endüstriyel kümelenme, şehrin merkez ilçe köylerindeki vasıfsız emeği kent merkezine çekmiştir. Bu bağlamda yeni teşvik politikaları uygulamaya devam edilmekte ve köyden şehre göç, yakın yerleşim merkezlerinden daha uzak merkezlere doğru devam etmektedir. 1980 sonrasında şehirde oluşturulan modern sektörün, kentsel emek piyasasının, birincil ve ikincil emek piyasaları ve bunların kombinasyonu olan geçiş özelliği gösteren emek piyasaları ekseninde bölümlenmesine yol açtığı gözlemlenmiştir. Buna göre modern fabrikalarda çalışan idari personel ve teknik elemanlar birincil sektör içinde temsil edilirken alt kademelerde çalışan büro elemanı ve vasıfsız işçiler ikincil sektör özelliği göstermektedirler.Keywords
Yapısal uyum programları, birincil ve ikincil emek piyasası

References