INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME ARAÇLARININ KULLANIMI VE KATKILARI

Günümüzde eğitimin amacı eski dönemlerde olduğu gibi sadece ders vermek ya da bu dersleri metinler üzerinden okumak değildir. Gelişen modern teknolojiyle birlikte geçmişte uygulanan bu sistemin yerini bireysel veya öğretmen yardımıyla kullanılan elektronik araçlar almıştır. Bunlar, elektronik ortamda metin dosyaları, sesli ve görsel araçlar şeklindedir ve herhangi bir konuyla ilgili eğitimi kolaylaştıracak öğelerdir. Bu sayede hem öğreten hem de öğrenenin bilgiye daha kolay ve kısa bir sürede ulaşması sağlanmıştır. Sanal ortamlardaki E-öğrenmeyle birlikte eğitim süreci, sınıf içinde ve dışında ölçülebilir hedefler ve bu hedeflerin sonuçlarını içeren bir etkinlik olmuştur. Bu yüzden E-öğrenme araçları, bu etkinliğin girdileri ve çıktılarının aktif bir parçası haline gelmiştir. Elektronik ortamda kullanıcılara sağlanan avantajlar diğer becerilerin geliştirilmesinde olduğu gibi Arapça dil becerilerinin öğretilmesinde de önemli rol oynamıştır. Ele aldığımız bu makalede Arapça dil öğretimini geliştirmek için e-Öğrenme araçlarının kullanımını ve bu araçların sağlayacağı katkıları göstermeye çalıştık.Keywords
Elektronik Araçlar, E-öğrenme, Arapça

References