INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE'DEKİ HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık kurumları, insan hayatının vazgeçilmezidir. Her şeyden önemli olan insan hayatı için acil sağlık hizmetleri, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde 24 saat ücretsiz hizmet vermektedir. Sağlık konusunda istenmedik bazı durumlarla karşı karşıya kalındığında, hızlı ve doğru müdahale ile hayat kurtarılmakta ya da oluşabilecek zararlar en aza indirilmektedir. Dünya’da ve Türkiye'de acil sağlık sistemlerinin oluşturulması süreci çok kısa bir geçmişe sahip olmakla birlikte ulusal düzeyde acil sağlık hizmetlerinin organizasyonu ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin önemini ortaya çıkarmak, Türkiye'deki mevcut sistem hakkında bilgi vermek ve veriler yardımı ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmektir. Çalışmanın sonucunda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde özellikle 2011 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programının da etkisiyle sürekli iyileşmeler dikkat çekmektedir. Ambulans sayısının kara, hava ve deniz olmak üzere arttığı ve çeşitlendiği; acil yardım istasyonu başına düşen nüfus ve ambulans başına düşen nüfusun yıllara göre azaldığı gibi olumlu gelişmeler görülmektedir.Keywords
Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık, Ambulans

References