Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BERAT ŞEYH HASAN HALVETİ TEKKESİNDEKİ RESİMLİ BEZEMELER

Bu çalışmada Arnavutluk’taki Berat şehrinde Osmanlı Döneminden kalan yapılardan birisi olan Şeyh Hasan Halveti Tekkesinin iç mekânında bulunan resimli bezemelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Tekke, şehir merkezindeki Mangalem Mahallesinde Sultan Beyazid Camisinin içerisinde bulunduğu bahçenin doğu kısmında yer almaktadır. Tekke’deki resimli bezemeler, yapının iç duvar yüzeyleri üzerinde panolar içerisinde bulunmaktadır. Sıva üzerine fresko tekniği ile gerçekleştirilmiş olan bezemelerde barok dönemi etkilerini açıkça görmek mümkündür. Bunun yanında tavan, mahfil, kapı ve pencerelerinde ahşap üzerine edirnekarî tekniği, mihrapta mermer üzerine oyma ve kesme tekniği ile yapılmış olan bir süsleme programı mevcuttur. Bu yapıda bulunan resimli bezemeler, gerek işçiliği ve tekniği, gerekse dekoratif unsurlar açısından bölgedeki halk sanatının bir ürünüdür. Anadolu’daki uygulamaları ile büyük benzerlik gösteren resimli bezemeler Osmanlı sanatının Balkanlardaki önemli yapılarından birisi olarak kabul edilmesi gerekir.Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Arnavutluk, Berat, Duvar Resmi, Bezeme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri