INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBİ ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu araştırmanın amacı ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarının ne tür yazılı ve sözlü edebiyat eserler içerdiğini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doküman incelemesi aşamalarına göre analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, 5 ve 6. Sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında İnsanlar Yerler ve Çevreler öğrenme alanı dışındaki diğer öğrenme alanlarında, kitap için tasarlanmış olan kısa hikâyelere, şiire, anı öneklerine, özlü sözlere, kısa biyografilere, destan örneklerine; 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında ise Küresel Bağlantılar dışındaki diğer tüm öğrenme alanlarında hikâye ağırlıkta olmak üzere, özlü söz, biyografi, şiir, araştırma yazıları gibi edebi eserlere yer verildiği görülmektedirKeywords
Edebi Eser, Ortaokul, Ders Kitabı

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved