INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ARAPÇA HARFLERİNİ TELAFFUZ ETMEDE YAŞADIĞI SORUNLARA DAİR BİR ÇALIŞMA –ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ-

Sosyal ilişkiler bağlamında insanlar arasında en sağlam iletişim aracı, dildir. Durum böyle olmakla beraber, her dilin kendine özgü bir takım dilsel özellikleri bulunmaktadır. Her dilde ses bilimi noktasında harflere ait mahreç ve sıfatlar vardır. Arap dilindeki en önemli bir özellik ise boğaz ve peltek harflerin bulunmasıdır. Bu özellik, Arapçayı birçok dilden farklı kılmaktadır. Dolaysıyla anadilinde peltek harfler bulunmayan insanların, söz konusu peltek harfleri ya da mahreç ve sıfatları farklı olan harfleri telaffuz etmesinde zorluklar yaşaması, öğretimin ilk döneminde normaldir. Kimi harfler de vardır ki başka bir dilde sadece tek bir harf ile telaffuz edilmektedir. Buna en somut örnek, Arapçadaki ح- خ- ه harflerinin Türkçede sadece “H” harfi ile karşılanmasıdır. Arapçada kimi harfler vardır ki Türkçede karşılığı hiç bulunmamaktadır. Buna örnek olarak ث – ح – خ– ص – ض- ط - ظ –ع vb. harfleri verebiliriz. Öğrencilerimizin yoğunluklu olarak telaffuzlarında zorlandıkları harflerin, boğazdan çıkan ve peltek harfler olduğu tespit edilmiştir. Harfler, doğru bir şekilde seslendirilmediğinde, beraberinde bazı yanlış algılamaları da getirecektir. Mesela “Sahire” kelimesindeki “h” harfi Arapçadaki üç harfin karşılığıdır. ح ile okunduğunda “sihirbaz kadın”; خ ile okunduğunda “alay eden kadın”; ه ile okunduğunda ise “geceleyin uyumayan kadın” ve “düz arazı parçası” anlamına gelmektedir. Bu nedenle yanlış algılamaların önüne geçmek için, harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi gerekir. Bu çalışmada Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği öğrencilerine, Arapça harfleri telaffuz etme düzeylerinin belirlenmesine yönelik sorular sorulmuş ve onlara ilişkin istatiksel bulgular ele alınmıştır. Şunu söylemek istiyoruz: Öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminin daha sağlıklı ve reel veriler ışığında ortaya çıkması için, zaman zaman bu tür donelerin sağlanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimiz, Türkiye’nin bütün bölgelerinden geldiğinden; kimisi İmam Hatip Lisesi mezunu, kimisi de diğer lise mezunları olduğundan, Arapça harfleri aynı oranda telaffuz etmeleri mümkün değildir. Bunun, bir süreye kadar normal karşılanması ve periyodik olarak yanlışların düzeltilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekir. Bu çalışma ile Arapça harflerin telaffuzu konusunda ulaşmak istediğimiz amacı elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu çalışmanın, hem öğrenciler hem biz öğretim elemanları için bir motivasyon olduğunu belirtmemiz gerekir. Amacımız, yaşanan sıkıntıları daha aza indirmek ve öğrencilerimize daha ideal bir eğitim seviyesi kazandırmaktır.Keywords
Arapça, Harfler, Seslendirme, Öğrenciler, Sorun

References