INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BOLU İLİNİN DIŞ TİCARET YAPISININ SEKTÖR, ÜLKE ve ÜRÜN BAZLI ANALİZİ

Bu çalışmada Bolu ilinin dış ticaret yapısı incelenirken toplam ihracat ve ithalat rakamları üzerinden dış ticaret hacmi değerlendirilmiştir. Bolu ili 71 firma ile 2017 yılında 141.399.294 dolar ihracat, 201.526.748 dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Bolu ilinden en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Suriye, İran ve Honkong olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapan sektörler bazında incelendiğinde Bolu ilinde su ürünleri ve hayvansal mamuller 2017 yılında en çok ihracat yapan sektör olarak belirlenmiş ve Türkiye ihracatının %3’ünü oluşturmaktadır. Aynı yıl Bolu ilinin fasıl bazlı en çok ihracatı yapılan etler ve yenilenen sakatat, en çok ithalatı yapılan fasıl yağlı tohum ve meyveler vd. olarak gerçekleşmiştir. Bolu ilinin TÜİK ve TİM verileri kullanılarak dış ticaret yapısı incelendiğinde il bazlı dış ticaret açığının oluştuğu görülmektedir.Keywords
Bolu, Dış Ticaret, İhracat, İthalat

References