INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE SAĞLANAN HİZMETLERİN SPOR YÖNÜ İLE İNCELENMESİ

Türkiye son yıllarda özellikle göçmenlere ve özellikle Suriyelilere açık kapı politikası uygulamakta ve onları kabul etmektedir. Bu kabul sonrası Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler sunulmuş ve daha sonra eğitim, spor, sosyalleşme ve yaşamlarının insani şartlarda devamını sağlamak üzere özellikle yerel yönetimlerce tedbirler alınmıştır. Bu çalışma ile Suriyelilere sunulan hizmetlerin ve özellikle sportif hizmetlerin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Spor gibi sosyalleşmeyi sağlayan, her yaşta bireyin göç olgusu ile yaşadığı olumsuz psikolojik etkiyi azaltabilecek ve daha sağlıklı bir birey olmasına katkı sağlayacak bir alanın incelenmesi Suriyelilere sunulan hizmetler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma nitel araştırma tekniğine uygun olarak doküman incelemesi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların internet sitelerinden ilgili dokümanlara ulaşılmış ve Suriyelilere sunulan spor hizmetlerinin neler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyelilerle ilgili literatür taranarak kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan spor hizmetleri ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Suriyelilere sunulan hizmetlerin spor özelinde incelenmesinde ilgili kurumlarca sportif projelerin üretildiği, spor branşların da eğitimler verildiği, spor sahalarının yapıldığı, spor malzemesi dağıtımı yapıldığı, özel turnuvalarda sadece Suriyelilerin yer aldığı takımların kurulduğu ve spor yolu ile sosyalleşmeye yönelik etkinlikler düzenlendiği tespit edilmiştir.Keywords
Suriyeli, Spor Hizmetleri, Göç, Sığınmacı

References