Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERİNDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANA İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınların tarımsal yapı özelliklerini kuşaklar arasında inceleyerek, meydana gelen değişmeleri kuşak bazında incelemek ve köyler arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma mikrososyolojik yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın ana materyalini Adana iline bağlı Türk, Muhacir ve Arap köylerinde yaşayan kadınlardan bireysel görüşme yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Kadınların kuşaklararasındaki farklılıklarını belirleyebilmek Kruskal-Wallis ve One-Way Anova Testi kullanılmıştır. Araştırma alanında tarımsal yapı ve sürdürülebilirlik açısından 1.kuşaktan 3.kuşağa olumlu yönde değişimlerin olduğu söylemek pek mümkün değildir. Tarımsal üretimi terk etme eğilimi birinci kuşakta yüksek; ikinci kuşakta ise düşüktür. Bu durum birinci kuşağın yaşlı/hasta olması; ikinci kuşağın ise başka işi/çaresi olmamasından kaynaklanmaktadır. Üçüncü kuşakta ise kararsızlar çoğunlukta olup; eğilimlerini eğitim ve tarım dışı iş imkânları belirleyecektir. Önümüzdeki yıllarda kırsal alanlarda kadın girişimciliğinin artması ve tarımsal sürdürülebilirlik için tarımsal yatırımların arttırılması, tarım politikalarının, tarımsal finans kaynaklarının ve desteklemelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Kırsal Kadın, Tarımsal Yapı, Toplumsal Değişme, Kuşaklararası Değişme, Adana Köyleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri