Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÖZET Bu çalışmanın amacı yüksek öğretim kurumlarının sunduğu hizmet kalitesinin etkisini incelemek ve hizmet kalitesi algısının cinsiyet, öğrenci öğretim durumu, annelerinin ve babalarının eğitim durumu bazında önemli bir fark gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu araştırmanın sonuçları Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu örneği bazında yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamının sağlanmasını, okudukları programlarda başarılı olabilmelerini sağlayacaktır ve aynı zamanda şirketlere yetenekli çalışanlar kazandıracaktır, yüksek öğretim kurumları yoğun rekabet ortamında farklılıklarını sergileyebilecek ve böylece şikayet oranlarını düşük tutup müşterilerin sadakatını elde edeceklerdir. Araştırmanın sonuçları aynı zamanda öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin öğretim durumlarının, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarının öğrencilerin hizmet kalitesi aigılarını etkilediğini belirtmektedir. Mevcut hizmet kalitesi durumu, 28 sorusu ile HEdPERF ölçeğini kullanarak test edilip, değerlendirilmiş ve önemli farklar bulunmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan 2400 öğrenci arasından rasgele 320 öğrenci seçilmiş ve veriler SPSS 21 ile analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, HEdPERF, Yükseköğretim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri