INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÖZET Bu çalışmanın amacı yüksek öğretim kurumlarının sunduğu hizmet kalitesinin etkisini incelemek ve hizmet kalitesi algısının cinsiyet, öğrenci öğretim durumu, annelerinin ve babalarının eğitim durumu bazında önemli bir fark gösterip göstermediğini araştırmaktır. Bu araştırmanın sonuçları Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu örneği bazında yükseköğretim kurumlarında hizmet kalitesinin iyileştirilmesini, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamının sağlanmasını, okudukları programlarda başarılı olabilmelerini sağlayacaktır ve aynı zamanda şirketlere yetenekli çalışanlar kazandıracaktır, yüksek öğretim kurumları yoğun rekabet ortamında farklılıklarını sergileyebilecek ve böylece şikayet oranlarını düşük tutup müşterilerin sadakatını elde edeceklerdir. Araştırmanın sonuçları aynı zamanda öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin öğretim durumlarının, annelerinin ve babalarının eğitim durumlarının öğrencilerin hizmet kalitesi aigılarını etkilediğini belirtmektedir. Mevcut hizmet kalitesi durumu, 28 sorusu ile HEdPERF ölçeğini kullanarak test edilip, değerlendirilmiş ve önemli farklar bulunmuştur. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan 2400 öğrenci arasından rasgele 320 öğrenci seçilmiş ve veriler SPSS 21 ile analiz edilmiştir.Keywords
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, HEdPERF, Yükseköğretim

References