INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MISIRLI DİVAN ŞAİRİ AYŞE TEYMÛRÎ’Yİ ŞİİRDEN UZAKLAŞTIRAN ÖLÜM: KIZI TEVHİDE’NİN HAYATA VEDASI

Köklü bir tarihi olan Mısır özellikle Firavun medeniyeti sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır’da Türkler de önemli etkiler bırakmışlardır. Osmanlılardan önce de Mısır’da Türk izleri bulunmakla beraber; Mehmet Ali Paşa döneminde Türkler ülkenin her alanında etkili olmaya başlamışlardır. Mısır ve Türkiye ilişkileri siyasi tavırlardan dolayı koparılamayacak kadar; tarihi geçmişe sahiptir. Mısır’daki medeniyet, kültür ve edebiyat alanındaki birikimimize çok önemli bir eserle dikkat çekilmiştir. Eser, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun hazırladığı, Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları’dır. Mısır’da Türkiye hakkında yapılan yayın sayısı da az değildir. Kahire’de yetişen önemli bir şahsiyet Ayşe Teymûrî’dir. Edebiyat ve sosyal alanda önemli eserler veren Ayşe Teymûrî kızının ölümünden çok etkilenerek uzunca bir süre yazı hayatını bırakır ve şiirlerinin çoğunu yakar. Bu çalışmada Ayşe Teymuri tanıtılarak onu derinden etkileyen kızı Tevhide’nin ölümü dolayısıyla kaleme aldığı şiirden söz edilecektir.Keywords
Mısır’da Türk edebiyatı, Ayşe İsmet Teymuri

References