Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MISIRLI DİVAN ŞAİRİ AYŞE TEYMÛRÎ’Yİ ŞİİRDEN UZAKLAŞTIRAN ÖLÜM: KIZI TEVHİDE’NİN HAYATA VEDASI

Köklü bir tarihi olan Mısır özellikle Firavun medeniyeti sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam etmektedir. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır’da Türkler de önemli etkiler bırakmışlardır. Osmanlılardan önce de Mısır’da Türk izleri bulunmakla beraber; Mehmet Ali Paşa döneminde Türkler ülkenin her alanında etkili olmaya başlamışlardır. Mısır ve Türkiye ilişkileri siyasi tavırlardan dolayı koparılamayacak kadar; tarihi geçmişe sahiptir. Mısır’daki medeniyet, kültür ve edebiyat alanındaki birikimimize çok önemli bir eserle dikkat çekilmiştir. Eser, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun hazırladığı, Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları’dır. Mısır’da Türkiye hakkında yapılan yayın sayısı da az değildir. Kahire’de yetişen önemli bir şahsiyet Ayşe Teymûrî’dir. Edebiyat ve sosyal alanda önemli eserler veren Ayşe Teymûrî kızının ölümünden çok etkilenerek uzunca bir süre yazı hayatını bırakır ve şiirlerinin çoğunu yakar. Bu çalışmada Ayşe Teymuri tanıtılarak onu derinden etkileyen kızı Tevhide’nin ölümü dolayısıyla kaleme aldığı şiirden söz edilecektir.Anahtar Kelimeler
Mısır’da Türk edebiyatı, Ayşe İsmet Teymuri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri