INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN TEKNOLOJİK REHBER ALGISINI BELİRLEMEYE YÖENLİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Gelişen bilim ve teknoloji, imalat sektörünün yanı sıra insan-insan ilişkilerinin ön planda yer aldığı hizmet sektöründe de birçok mesleği etkilemektedir. Turizm endüstrisinin önemli mesleklerinden biri olan turist rehberliği mesleği de gelişen teknolojiden etkilenen meslekler arasında yerini almıştır. Bugün audioguide, guide player, mobil rehber, robot turist rehberi (RTR), interaktif multimedya tur rehberi gibi teknolojik rehberler (TR) yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Bu çalışma, İstanbul’da rehberlik hizmeti veren profesyonel turist rehberlerinin, teknolojik rehberlerin turist rehberi ihtiyacına etkisi, mesleki tehdit algısı, iş tutumu, iş motivasyonu, robot turist rehberi (RTR) performansı, RTR’lerin geleceği, turistlerin rehber tercihleri, yapay zekâ çalışmalarının RTR’lerin rehberlik performansına katkısı gibi konulardaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Keywords
Teknolojik rehber, robot turist rehberi, turist rehberliği.

References