Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN TEKNOLOJİK REHBER ALGISINI BELİRLEMEYE YÖENLİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Gelişen bilim ve teknoloji, imalat sektörünün yanı sıra insan-insan ilişkilerinin ön planda yer aldığı hizmet sektöründe de birçok mesleği etkilemektedir. Turizm endüstrisinin önemli mesleklerinden biri olan turist rehberliği mesleği de gelişen teknolojiden etkilenen meslekler arasında yerini almıştır. Bugün audioguide, guide player, mobil rehber, robot turist rehberi (RTR), interaktif multimedya tur rehberi gibi teknolojik rehberler (TR) yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Bu çalışma, İstanbul’da rehberlik hizmeti veren profesyonel turist rehberlerinin, teknolojik rehberlerin turist rehberi ihtiyacına etkisi, mesleki tehdit algısı, iş tutumu, iş motivasyonu, robot turist rehberi (RTR) performansı, RTR’lerin geleceği, turistlerin rehber tercihleri, yapay zekâ çalışmalarının RTR’lerin rehberlik performansına katkısı gibi konulardaki düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Teknolojik rehber, robot turist rehberi, turist rehberliği.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri