INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?

Divan şiiri, Türk edebiyatında yaklaşık altı asırdır etkili olmuş, çok sayıda şair yetiştirmiş, eserler üretmiş, kendisine özgü konu, biçim, ses ve söyleyiş özellikleri bulunan bir şiir geleneğidir. Ancak Türk aydınlarının ve edebiyatçılarının yüzünü Batı’ya çevirdiği yıllarda, beslenme kaynaklarını Doğu edebiyatlarından alan Divan şiiri yavaş yavaş gözden düşmeye başlar. Bununla birlikte bu kadim şiir geleneğinin tamamen ortadan kalktığını söylemek hiçbir zaman mümkün değildir. Yirminci yüzyılda dönüşüm ve yeniden yorumlanma sürecine giren divan şiiri özellikle İkinci Yeni hareketinden sonra pek çok şairin eserlerinde modern şiir unsurlarıyla bir arada kullanılarak yeni bir kompozisyon yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada yakın dönem Türk şiirinin önemli şairlerinden Attila İlhan’ın şiirlerinde divan edebiyatı geleneği izlerinin olup olmadığı araştırılacak, varsa bu unsurların nasıl yorumlandığı incelenecektir.Keywords
Modern Türk şiiri, Attila İlhan, Divan şiiri, Gelenek.

References