Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE HİZMET KALİTESİ

Bu araştırmanın amacı, Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesinde bulunan termal konaklama tesisi müdürlerinin hizmet kalitesi konusundaki görüşlerini analiz ederek ilçe termal turizminin canlanması için karar vericilere ve planlamacılara önemli veriler sunmaktır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, Çavundur Beldesindeki 3 adet termal konaklama tesisinin müdürü üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda hizmet kalite boyutlarını müşteri hizmetlerini karşılama durumlarına göre puanlaması istenen 3 müdürün puanları karşılaştırıldığında en düşük puanı fiziksel görünüme, en yüksek puanı ise güvenilirliğe verdikleri görülmüştür. Müdürler, kaliteyi müşteri memnuniyeti olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Müşteri hizmetlerindeki sorun ve hizmet kalitesini geliştirmede karşılaşılan engelin nitelikli personel bulma ve personeli işletmede tutma olduğunu ifade etmişlerdir. Hizmet kalitesinin artırmak için personele yönelik periyodik olarak hizmetiçi eğitimler verdiklerini ve işletmelerini hizmet kalitesi konusunda başarılı gördüklerini vurgulamışlardır. Ayrıca, kaliteyi müşteriye yönelik anket ve/veya bire bir görüşme ile ölçtüklerini, hizmet kalitelerini geliştirme konusunda diğer işletmelerle kendilerini karşılaştırdıklarını ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Kurşunlu, Termal Turizm, Hizmet Kalitesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri