INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KÂRLILIK ORANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın başlıca amacı, 2010-2016 döneminde hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve verileri süreklilik arz eden Metal, Eşya, Makine, ve Gereç Yapı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 7 yıllık bilanço ve gelir tablosunda yer alan finansal veriler kullanılarak yıllık bazda kârlılık oranlarını çok kriterli karar verme yöntemiyle tespit edip karşılaştırmaktır. 2010-2016 döneminde BİST’ de bu sektörde 27 tane şirketin faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, çalışmanın inceleme döneminde yer alan 7 şirketin, bu döneme ait süreklilik arz eden verilerine ulaşılamamasından dolayı, bu şirketler analiz kapsamı dışında tutularak geriye kalan 20 işletmenin kârlılık oranlarına yer verilmiştir. Analiz aşamasına geçmeden önce 20 şirketin kârlık oranları yıllık bazda ayrı ayrı hesaplanmış, daha sonra bu oranlara çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemiyle analiz edilip elde edilen sonuçlara göre şirketlerin kârlık performansları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.Keywords
BİST, Oran Analizi, Kârlılık, TOPSIS.

References