INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE VE DÜNYA’DA SAĞLIK TURİZMİNİNE GENEL BİR BAKIŞ

Sağlık turizmi; Sağlığına kavuşmak, var olan sağlığını geliştirmek ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmak amacıyla kişinin yaşamış olduğu ülkeden başka bir ülkeyi tercih etmesi durumudur. Günümüzde kendine geniş yer bulan Sağlık Turizmi, ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın da katkılarıyla popüler bir alan olmuştur. 2008 yılında ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 74.093 iken 2015 yılında bu sayı 392.950' ye yükselerek yaklaşık 5,3 kat artmıştır. Ülkemizde sağlık turizmi için tercih edilen ilk üç şehir sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma sağlık turizminin tanımı, kapsamı ve dünya genelindeki durumunun yanında Türkiye’nin son dönemde bu alanda yaşadığı gelişmeleri, hedeflerini, güncel verilerle mevcut durumunun incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’nin sağlık turizmindeki durumu değerlendirilmiş, elde edilen verilerle sektördeki güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştığı fırsat ve tehditler SWOT analiziyle incelenmiştir. Gelişmiş bir sağlık teknolojisine ve kalifiye ve yetişmiş sağlık insan gücüne sahip olması en belirgin avantajıyken bu personelin yabancı dil bilmemesi en büyük handikap olmaktadır. Yine bu çalışmamızda Türkiye’nin sağlık turizmi alanında kendini geliştirebileceği noktalara değinilmiştir. Ayrıca bu kongrede birçok ülkeden gelen yabancı katılımcılara da ülkemizdeki sağlık turizmi hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.Keywords
Sağlık, Turizm, Sağlık Turizmi

References