Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKİYE VE DÜNYA’DA SAĞLIK TURİZMİNİNE GENEL BİR BAKIŞ

Sağlık turizmi; Sağlığına kavuşmak, var olan sağlığını geliştirmek ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmak amacıyla kişinin yaşamış olduğu ülkeden başka bir ülkeyi tercih etmesi durumudur. Günümüzde kendine geniş yer bulan Sağlık Turizmi, ülkemizde son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın da katkılarıyla popüler bir alan olmuştur. 2008 yılında ülkemizde sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 74.093 iken 2015 yılında bu sayı 392.950' ye yükselerek yaklaşık 5,3 kat artmıştır. Ülkemizde sağlık turizmi için tercih edilen ilk üç şehir sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma sağlık turizminin tanımı, kapsamı ve dünya genelindeki durumunun yanında Türkiye’nin son dönemde bu alanda yaşadığı gelişmeleri, hedeflerini, güncel verilerle mevcut durumunun incelenmesini amaçlamıştır. Türkiye’nin sağlık turizmindeki durumu değerlendirilmiş, elde edilen verilerle sektördeki güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştığı fırsat ve tehditler SWOT analiziyle incelenmiştir. Gelişmiş bir sağlık teknolojisine ve kalifiye ve yetişmiş sağlık insan gücüne sahip olması en belirgin avantajıyken bu personelin yabancı dil bilmemesi en büyük handikap olmaktadır. Yine bu çalışmamızda Türkiye’nin sağlık turizmi alanında kendini geliştirebileceği noktalara değinilmiştir. Ayrıca bu kongrede birçok ülkeden gelen yabancı katılımcılara da ülkemizdeki sağlık turizmi hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Sağlık, Turizm, Sağlık Turizmi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri