Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DÜŞÜK İNSANİ GELİŞMEYE SAHİP OLAN ÜLKELERİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Çalışmanın amacı, insani gelişim seviyesi düşük olan ülkelerdeki, cinsiyet eşitsizliğini, çeşitli boyutlar temel alınarak (iş gücüne katılım, ekonomik liderlik, politik liderlik, eğitim, sağlık ve mezuniyet deresine göre oranlar) incelemektir. Araştırmanın evreni, 23 ülkeden (Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Etiyopya, Gambiya, Gine, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Yemen, Zimbabve oluşmaktadır. Örneklemi ise en düşük insani gelişim düzeyine sahip on ülke (Burundi, Burkina Faso, Çad, Gambiya, Gine, Liberya, Mali, Mozambik, Nijer, Yemen)’dir. Çalışma ele alınan ülkelerde; politik liderlik, işgücüne katılım, ekonomik liderlik ve eğitim alanlarında, cinsiyet eşitsizliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Cinsiyet Eşitsizliği, Küresel Cinsiyet Uçurumu, İnsani Gelişim Endeksi, Düşük İnsani Gelişim, Ülkeler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri