INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÜŞÜK İNSANİ GELİŞMEYE SAHİP OLAN ÜLKELERİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ

Çalışmanın amacı, insani gelişim seviyesi düşük olan ülkelerdeki, cinsiyet eşitsizliğini, çeşitli boyutlar temel alınarak (iş gücüne katılım, ekonomik liderlik, politik liderlik, eğitim, sağlık ve mezuniyet deresine göre oranlar) incelemektir. Araştırmanın evreni, 23 ülkeden (Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Etiyopya, Gambiya, Gine, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Yemen, Zimbabve oluşmaktadır. Örneklemi ise en düşük insani gelişim düzeyine sahip on ülke (Burundi, Burkina Faso, Çad, Gambiya, Gine, Liberya, Mali, Mozambik, Nijer, Yemen)’dir. Çalışma ele alınan ülkelerde; politik liderlik, işgücüne katılım, ekonomik liderlik ve eğitim alanlarında, cinsiyet eşitsizliğinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Cinsiyet Eşitsizliği, Küresel Cinsiyet Uçurumu, İnsani Gelişim Endeksi, Düşük İnsani Gelişim, Ülkeler.

References