Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN OLUŞUMUNDA ASTROLOJİNİN ÖNEMİ
Astrolojinin öngördüğü psikolojik yapılar çok çeşitlidir. Bu yapılar sosyallik, duygusal istikrar, endişeye yatkınlık, sosyal kabul edilebilirlik, hedonizm, bireysellik, temkinlilik, sosyal vicdan, modaya yönelim, atılganlık, bencillik, düşünceli, entelektüellik, esneklik, duyarlılık, can sıkıntısı eğilimi, iyimserlik, kararsızlık, sevecenlik, iddialı, geniş görüşlülük ve eksantriklik gibi boyutları içerir. Bu çalışmada, astrolojik kişilikler ile beş faktör kişilik modeliyle belirlenen özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Buradan hareketle astrolojinin kişilik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ateş grubunda olan bireylerin daha fazla sorumluluk boyutunu gösterdikleri görülmektedir. Su grubundaki bireylerin ise uyumluluk boyutlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Hava grubundaki bireylerde dışadönüklük ve açıklık boyutları yüksektir. Elementler (ateş,toprak,hava,su) ile nevrotiklik arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Astroloji, Kişilik, Burçlar, Kişilik Özellikleri, Beş Faktör Kişilik Ölçeği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri