Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA YETİŞEN PERENNİAL (ÇOK YILLIK OTSU) BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de önemli peyzaj alanlarını içeren Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı alanları, eşsiz güzelliklere sahip, deniz ve doğanın kucaklaştığı dar bir kıyı şeridine sahip olması, zengin vejetasyon barındırması bakımından ilgi çekicidir. Yerleşimin ve şehirleşmenin sahile yakın kesimlerinde ağırlıklı olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi, arazi yapısı ve iklim özelliklerinin etkisiyle oluşmuş kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Kıyı kesiminde orman örtüsü zamanla yoğun yerleşimler nedeniyle tahrip olmuş yerine pseudomaki bitki örtüsü hâkim olmuştur. Tasarımlarda bitkilerin uygun şekilde değerlendirilmesi tasarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır. Türkiye’de yapılan bitkilendirme tasarımı projelerinde üretimi kolay ticari bitkiler tercih edildiğinden, bölgede yetişen doğal türlere pek yer verilmemektedir. Oysaki dünya çapında yapılan çalışmalar sonucu, bitkilendirme tasarımlarında kullanılan doğal türlerin uygulamalarda daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Doğu Karadeniz kıyı alanlarında doğal olarak yetişen çok yıllık otsu (perennial) bitkiler arazi çalışması, fotoğraflama, laboratuar çalışması ile belirlenmiş ve tasarımlarda kullanım stratejileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 77 perennial bitki taksonu tespit edilmiş ve bu bitkilerin, kentsel ve kıyı tasarım projelerinde kullanım alanları önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Çok yıllık otsu bitkiler, kentsel tasarım, kıyı bitkileri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri