INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA

Müzeler turistlere sadece kültürel fayda sağlamanın dışında bu mekanlara küresel bağlamda geliştirilen pazarlama teknikleri aracılığıyla daha fazla ziyaretçi çekerek müzelere uluslararası boyutlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Güncel pazarlama yöntemlerinin müzelerde uygulanması üzerine her yıl müzeleri ziyaret eden kişi sayısında ve elde edilen müze gelirlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Araştırmada, müzelerde memnuniyet devamlılığının sağlanması ve Türkiye gibi zengin müze koleksiyonlarına sahip bir ülkenin uluslararası platformda kendine daha çok yer edinebilmesi için tercih edilen farklı pazarlama yöntemlerinden bahsedilecek ve Ankara’daki özel müzelerde yapılan uygulamalar eşliğinde öneriler sunulacaktır.Keywords
Müze, pazarlama stratejisi, müze pazarlaması, Ankara.

References