INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI GÜNÜBİRLİK REKREASYON ALANLARINA YÖNELİK ZİYARETÇİ TERCİHLERİ

Araştırmada ziyaretçilerin Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı rekreasyon alanlarını tercih etme nedenleri, milli parktaki tesis ve hizmetlerin yeterliliklerine ilişkin değerlendirmeleri ve milli parkın geneline ilişkin genel memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 462 ziyaretçiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Ziyaretçilerin bu alanları tercih nedenleri; piknik yapma, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek, bisiklete binmektir. Ziyaretçiler açısından “Tuvaletlerin Sayısı ve Hijyeni, Aydınlatma ve Temiz Su Kaynaklarının (Çeşme) Sayısı ve Niteliği”en yetersiz görülen hizmetlerdir. “Yiyecek – İçecek İşletmelerinin Sayısı ve Niteliği” ise ziyaretçiler tarafından en yeterli görülen hizmet olmuştur.Keywords
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Rekreasyon etkinlikleri, Tercih, Memnuniyet.

References