INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MADENCİLİK SONRASI ONARIM ÇALIŞMALARINDA PEYZAJ MİMARLARININ ROLÜ

Madencilik çalışmaları; günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren, yenilenemeyen kaynakların kullanımı ve yatırımı için önemli faktörlerden birisidir. Türkiye’nin de doğal kaynakları içerisinde önemli yeri olan madenler; üretim aşamasında doğa korumaya yönelik önlemlerin alınmaması nedeniyle çevrelerinin doğal peyzaj değerlerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Madencilik çalışmaları sonrası doğada meydana gelen hasarların peyzaj onarım çalışmaları kapsamında telafi edilmesi mümkündür. Bu nedenle madencilik faaliyetleri sonrasında doğal peyzaj yapısındaki bozulmaları gidermek için peyzaj onarım çalışmaları ve alan iyileştirme çalışmaları gerekmektedir. Peyzaj mimarları tarafından farklı yöntemler kullanılarak yapılan doğa onarım çalışmaları estetik ve ekolojik olarak maden alanları ve çevresinin iyileştirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında doğa onarım çalışmalarından kısaca bahsedilmiş, peyzaj onarım aşamaları, peyzaj onarımında canlı materyal kullanımının önemi ve peyzaj mimarlarının onarım çalışmalarındaki yeri üzerinde durulmuştur.Keywords
Madencilik, Peyzaj Mimarlığı, Onarım, Rehabilitasyon

References