INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONYA’NIN KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARZ YAPISI VE GELİŞİMİ

Bu çalışmanın amacı, Konya’nın mevcut konaklama arz imkânlarının geçmiş yıllardan günümüze kadar nasıl bir gelişim gösterdiğini incelemek ve gelecekteki planlamalara katkıda bulunabilmektir. Konya turizm çeşitliliği açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu sebeple şehri ziyarete gelen turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu kapsamda çalışmada özellikle Konya’nın 2010 yılı sonrası turizm verileri incelenmiştir. Konya’ya ait turizm istatistiklerinden yola çıkarak, başta kenti ziyaret eden turist rakamları ile turizm tesis kapasitelerinin ve olanaklarının uygunluğu karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları Konya’nın konaklama sektörü arzı açısından oldukça yeterli bir altyapıya sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle 3, 4, 5 yıldızlı otel ve yatak kapasitesinin yoğunlukta olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, gelen turistlerin Konya’da yeteri kadar konaklamadıklarını göstermektedir. Bu sebeple çalışmanın sonuç kısmında Konya’ya gelen turistlerin daha fazla konaklama yapmaları ve konaklama sektörünün geleceği açısından bazı öneriler sunulmuştur.Keywords
Konya, Konaklama Sektörü, Turizm, Arz

References