INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SOĞUK SAVAŞ SONRASI MOĞOLİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

Moğolistan ile Rusya arasındaki ilişki zamana bağlı olarak değişime uğramıştır. 1990 öncesi, SSCB dönemindeki Rusya ile Moğolistan arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki Moğolistan, Rusya ilişkisinden tamamen farklıdır. Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi ilişkileri Moğolistan açısından değerlendirildiğinde kısıtlanmış, bağımlı ve Moğolistan’ın uydu bir devlet gibi hareket ettiği ilişki hali gözlemlenmektedir. Doğu Bloğunun dağılmasından sonra Moğolistan Hükümeti uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak, Rusya Federasyonu ile ilişkisini denge politikası çerçevesinde tutması gereken oyunculardan biri olarak düzenlemektedir. İki ülke arasındaki hem ekonomik hem siyasi ilişkiler 1990 öncesi dönem ve Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Moğolistan Cumhuriyetinin küçük devletler yaklaşımına uygun olarak yürüttüğü denge politikası ve Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği sonrası politikaları çerçevesinde yorumlanacaktırKeywords
Moğolistan Dış Politikası, Sovyetler Birliği, Denge Politikası

References