Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOĞUK SAVAŞ SONRASI MOĞOLİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

Moğolistan ile Rusya arasındaki ilişki zamana bağlı olarak değişime uğramıştır. 1990 öncesi, SSCB dönemindeki Rusya ile Moğolistan arasındaki ilişkiler, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki Moğolistan, Rusya ilişkisinden tamamen farklıdır. Sovyetler Birliği dönemindeki siyasi ilişkileri Moğolistan açısından değerlendirildiğinde kısıtlanmış, bağımlı ve Moğolistan’ın uydu bir devlet gibi hareket ettiği ilişki hali gözlemlenmektedir. Doğu Bloğunun dağılmasından sonra Moğolistan Hükümeti uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak, Rusya Federasyonu ile ilişkisini denge politikası çerçevesinde tutması gereken oyunculardan biri olarak düzenlemektedir. İki ülke arasındaki hem ekonomik hem siyasi ilişkiler 1990 öncesi dönem ve Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Moğolistan Cumhuriyetinin küçük devletler yaklaşımına uygun olarak yürüttüğü denge politikası ve Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği sonrası politikaları çerçevesinde yorumlanacaktırAnahtar Kelimeler
Moğolistan Dış Politikası, Sovyetler Birliği, Denge Politikası

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri