INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY

Bu çalışmamızda endüstri 4.0 ve dijital ekononomi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Dijital ekonomi economi literatüründe internet ve genişbant internet kullanımının ekonomik ve sosyal hayatta etkileri artış gösterdikçe popüler bir konu olmaya başlamıştır. Evlerin, makinelerin, iş yapış şekillerinin dijitalleştiği ve geniş anlamda adijitla ekonomi ve dijitalleşme olarak isimlendirilen bir döneme girmekteyiz. Dijital ekonomi endüstri, tarım ve sizmet sektörünün hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamaktadır. Eğitim ve iş yapış şekillerinde kazanılan dijital yeteneklerin sürdürülebilir ekonomi için önemi büyüktür. Bu yetenekler büyük veri analitiği ve dijital imalat teknolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye bilgi ve teknoolojiye dayanan dijital ekonomiyi potensiyeline erişerek kullanmalıdır. Dijital ekonomi KOBİ olarak adlandırılan tarım , sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orrta ölçekli işletmeler için büyük fırsatlar sunmaktadır.Keywords
dijital ekonomi, telekominikasyon, endüstri 4.0

References