Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


PAZARLAMA “OYUN”A GELDİ: PAZARLAMADA OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ

Oyun, tarih boyunca insanlar ve tüm canlılar için ortak bir eylem olmuştur ve sahip olduğu işlevler nedeniyle oyun fikrinden çok sayıda yeni kavram türetilmiştir. Son yıllarda bu kavramlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma, oyun fikrinin ve bir oyun tasarımında gerekli olan tüm öğelerin, iş süreçlerine uygulanmasını ve bu süreçlerin daha fazla katılım ve artan motivasyonla daha eğlenceli bir hale gelmesini ifade etmektedir. Günümüzde oyunlaştırma, dünyanın önde gelen işletmelerinde de yeni bir pazarlama yaklaşımı olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, oyunlaştırmayı ve temel öğelerini açıklayarak pazarlamada oyunlaştırma yaklaşımının kullanımına odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda, pazarlamada oyunlaştırma kullanımının nedenleri ve etkileri çeşitli örnekler üzerinden sunulmuştur. Literatür taramasına dayalı bu çalışmanın sonucunda, oyunlaştırmanın pazarlamada yeni bir yaklaşım olarak kullanıldığı ve hem çalışanlar hem de markalar açısından çeşitli fırsatlar taşıdığı saptanmıştır. Bu saptamalar, oyunlaştırmaya yönelik gelecek öngörüleri bağlamında değerlendirilip yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Oyun, Oyunlaştırma, Oyunlaştırmanın Öğeleri, Pazarlama

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri