INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KONYA İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN BÖLGE TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölgelerin tanınmasında ve kalkınmasında önemli bir etken olan turizm faaliyetleri aynı zamanda içerisinde barındırdığı çeşitli turistik öğelerle de değerlendirilmektedir. Son zamanlarda her bölgenin kendine özgü mutfak öğeleriyle de ön plana çıkmak istemesi, yöresel ürünlerini tanıtmak istemesi bu turizm faaliyetleri içerisinde gastronomi turizmini daha dikkat çekici hale getirmektedir. Günümüzde yöresel ürünlere gösterilen ilgi, coğrafi işaret kavramının turizm içinde kullanılmasına yön vermektedir. Coğrafi işaret alan ürünler ait oldukları bölgeye turist çekerek turizmin canlandırılmasında büyük rol oynamaktadırlar. Bölgelerin gastronomik öğelerini tanıtmak istemesiyle coğrafi işaret kavramı önem kazanmıştır. Yöresel ürünlerin geniş kitlelere tanıtımının yapılması, o yöreye ait ürünlerin coğrafi işaret almasına da zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Konya ilinin gastronomik öğelerinin belirlenmesi, temel olarak açıklanması ve ilin coğrafi işaret alan ürünlerinin bölge turizminin gelişimine olan katkısını ele almaktır. Konya’nın bölge turizminde tanınır hale gelmesinde coğrafi işaret alan gastronomik ürünlerin önemi vurgulanarak alana katkı yapmak amaçlanmıştır.Keywords
Gastronomi turizmi, Coğrafi işaretli ürün, Konya

References