Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KONYA İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN BÖLGE TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölgelerin tanınmasında ve kalkınmasında önemli bir etken olan turizm faaliyetleri aynı zamanda içerisinde barındırdığı çeşitli turistik öğelerle de değerlendirilmektedir. Son zamanlarda her bölgenin kendine özgü mutfak öğeleriyle de ön plana çıkmak istemesi, yöresel ürünlerini tanıtmak istemesi bu turizm faaliyetleri içerisinde gastronomi turizmini daha dikkat çekici hale getirmektedir. Günümüzde yöresel ürünlere gösterilen ilgi, coğrafi işaret kavramının turizm içinde kullanılmasına yön vermektedir. Coğrafi işaret alan ürünler ait oldukları bölgeye turist çekerek turizmin canlandırılmasında büyük rol oynamaktadırlar. Bölgelerin gastronomik öğelerini tanıtmak istemesiyle coğrafi işaret kavramı önem kazanmıştır. Yöresel ürünlerin geniş kitlelere tanıtımının yapılması, o yöreye ait ürünlerin coğrafi işaret almasına da zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; Konya ilinin gastronomik öğelerinin belirlenmesi, temel olarak açıklanması ve ilin coğrafi işaret alan ürünlerinin bölge turizminin gelişimine olan katkısını ele almaktır. Konya’nın bölge turizminde tanınır hale gelmesinde coğrafi işaret alan gastronomik ürünlerin önemi vurgulanarak alana katkı yapmak amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Gastronomi turizmi, Coğrafi işaretli ürün, Konya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri