Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SANAT TURİZMİ AÇISINDAN MÜZE EVLER: ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ ÖRNEĞİ

Sanat turizmi; kültür turizminin bir alt kümesi olarak, kültür ve sanatı turizm çatısı altında birleştirmektedir. Sanat, sanatçı ve eserleri, sanatsever turistlerde seyahat motivasyonu yaratmakta, turizm aktiviteleri içerisinde yerini bulan sanatsal ziyaretler sanat turizminin inceleme konusu yapılmaktadır. Kültür ve sanatın turizm amaçlı uygulamalarından oluşan sanat turizminin; destinasyonlar, müzeler, müze evler, galeriler, sanatseverler ve turizm sektörü açısından özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında sanat turizmi, müze evlerin turizmdeki yeri ve önemi başlıklarına değinilmiş, Muğla ili Bodrum ilçesindeki Zeki Müren Sanat Müzesi nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay (vaka çalışması) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan bazıları şunlardır: Sanatçının kendi evi müzeleştirilerek 8 Temmuz 2000 tarihinde açılmıştır. Evde sanatçıya ait ev eşyaları, arabası, sahne kostümleri, takıları, fotoğrafları, çizdiği tablolar, ödülleri, özel eşyaları, plakları, hayranlarından gelen mektuplar, gazete kupürleri vb. çok sayıda eser ve materyal sergilenmektedir. Zeki Müren Sanat Müzesi’ni 2018 yılında (Ocak-Kasım) 70.948 turist ziyaret etmiştirAnahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Turizmi, Müze, Müze Evler, Zeki Müren Sanat Müzesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri