Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


KÜLTÜREL MİRASA BİR BAKIŞ: MARMARİS ÖRNEĞİ

Turizm destinasyonu olarak ifade edilen, sahip oldukları çekicilikleri ile turistleri cezbeden yerler, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ege Bölgesi’nde Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesi dünyanın ve Türkiye’nin seçkin turizm destinasyonları arasında yerini almış bulunmaktadır. Turizm gelişiminin 1960’lı yıllarda başladığı Marmaris, 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamıştır. Marmaris destinasyonun sahip olduğu kültürel miras değerlerinin neler olduğunun belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada kültürel miras, kültürel mirasın turizmdeki yeri ve önemi ile Marmaris destinasyonu başlıklarına değinilmiştir. Çalışma kapsamında Marmaris Belediyesi yetkilisi ile nitel araştırmada yöntemlerinden derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu ile araştırma için gereksinim duyulan veriler elde edilmiş, betimsel bir yaklaşım ile veriler doğrudan okuyucuya sunulmuş, akabinde yorumlanmıştır. Araştırmada; Marmaris’in yörük kültürü, köy düğünleri, halıları, iğne oyaları, 12-13 ören yeri, defne, adaçayı, yer fıstığı, sığla gibi etno-botanik değerleri ile kültürel mirasa sahip olduğu ancak Marmaris Kültürel ve Doğal Miras Envanteri’nin yapılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Doğal Miras, Kültürel Miras, Marmaris, Turizm, Marmaris Belediyesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri