INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜLTÜREL MİRASA BİR BAKIŞ: MARMARİS ÖRNEĞİ

Turizm destinasyonu olarak ifade edilen, sahip oldukları çekicilikleri ile turistleri cezbeden yerler, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ege Bölgesi’nde Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesi dünyanın ve Türkiye’nin seçkin turizm destinasyonları arasında yerini almış bulunmaktadır. Turizm gelişiminin 1960’lı yıllarda başladığı Marmaris, 2018 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamıştır. Marmaris destinasyonun sahip olduğu kültürel miras değerlerinin neler olduğunun belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada kültürel miras, kültürel mirasın turizmdeki yeri ve önemi ile Marmaris destinasyonu başlıklarına değinilmiştir. Çalışma kapsamında Marmaris Belediyesi yetkilisi ile nitel araştırmada yöntemlerinden derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu ile araştırma için gereksinim duyulan veriler elde edilmiş, betimsel bir yaklaşım ile veriler doğrudan okuyucuya sunulmuş, akabinde yorumlanmıştır. Araştırmada; Marmaris’in yörük kültürü, köy düğünleri, halıları, iğne oyaları, 12-13 ören yeri, defne, adaçayı, yer fıstığı, sığla gibi etno-botanik değerleri ile kültürel mirasa sahip olduğu ancak Marmaris Kültürel ve Doğal Miras Envanteri’nin yapılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Doğal Miras, Kültürel Miras, Marmaris, Turizm, Marmaris Belediyesi

References