INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞLETME YÖNETİMİNDE STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA; BİR ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı, stratejik rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyon stratejilerinin önem boyutunu incelemektir. Ayrıca, işletmelerin temel amaçlarının tespit edilmesi, belirlenen hedeflere kolayca ulaşabilmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların minimum maliyetle temini için alternatif stratejilerin neler olduğu konularına yer verilmiştir. Müşteri değeri yaratılması, işletmelerin piyasaların rekabet ortamında avantaj elde eletmesi, rekabet üstünlüğü sağlayabilesi, düşük bir maliyet ile üretimin avantajları ve rekabet üstünlüğü sağlayan stratejiler neler olabileceği konularına değinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada; strateji kavramı, stratejik yönetim kavramı, rekabet kavramı inovasyon kavramı, rekabet ortamında farklılık yaratmasını sağlayan bütün eylemler, küresel eğilimler ve çevre şartları dikkate alındığında yapılacak yeniliklerin belli stratejiler üzerine oturtulmasının önemi üzerinde durulmuştur. Ülkeler bazında rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyonel etkinlikler ve faaliyetler büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu kapsamda çalışmada; savunmacı, saldırgan, geleneksel, taklitçi, keşifsel ve artırımsal inovasyon stratejileri rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi açsısından incelenmiştir.Keywords
Rekabet, Rekabet Üstünlüğü, İnovasyon, İnovasyon Stratejileri.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved