Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin organ nakli konusundaki görüş ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’nda öğrenim gören 250 öğrenci oluşturmuştur. Veriler 25 soruluk anket formu ile Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında birebir görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nden alınmıştır. Veriler SPSS 20,0 paket programı ile yüzdelik ve Ki-kare analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin %47,6’sı 20 yaş altındaydı ve %70’ini kadınlar oluşturuyordu. Organ bağışı hakkında %80’i bilgi sahibiydi ancak %61,2’si gerekli şartları bilmiyordu. Öğrencilerin %97,2’si bağışın gerekliliğine inanıyordu ancak konu hakkındaki bilgilendirmeleri %87,2’si yetersiz buluyordu. Organ bağışı hakkında en fazla bilgi almak istedikleri kaynak (%96,8) doktor olmakla birlikte, bilgilendirmeyi en fazla okuldan (%47,2) almışlardı. Katılımcıların %96,8’si organ bağışında bulunmamıştı ve %79,2’si bağışta öldükten sonra bulunmak istediklerini bildirdi. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir bölümü organ bağışı hakkında bilgi sahibiydi ve organ bağışına sıcak bakıyordu. Bu sonuçlar, organ bağışının artacağını gösterirken, geleceğin sağlık personelinin toplumu bilinçlendirmede etkin rol oynayacağına dair olumlu bilgi vermektedir.Anahtar Kelimeler
Organ bağışı, Öğrenciler, Yasal Düzey

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri