Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SANAYİ 4.0'A GÖRE KURGULANAN HİZMET ODAKLI LOJİSTİK FİRMALARININ YÖNETİM YAPILANMASI

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimleri sonucu oluşan fiziksel lojistik yerini sanal organizasyon kavramına bırakmıştır. Özellikle Üçüncü Sanayi Devrimi sonrası yeni üretim faktörü olarak literatüre giren bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı sonucu oluşturulan Sanal organizasyon kavramı; sanal tedarik ve üretim, sanal sipariş ve dağıtım hizmetleri, sanal eğitim ve teknik destek, sanal pazar araştırması ve raporlama, sanal satış ve sanal tanıtım organizasyonlar gibi kavramlardan oluşur. Üçüncü Sanayi Devriminin getirisi olan dijital teknoloji ile internetin yaygınlaşması sonucu oluşan sanal organizasyonun, yakın gelecekte gerçekleşecek olan Dördüncü Sanayi Devrimi sonucu farklılaşarak büyük bir gelişim göstereceği kaçınılmaz bir durum olarak görünmektedir. Bu gelişme ile birlikte; akıllı makineler ve fabrikalar, yapay zekâya sahip robotlar, makinelere ve ürünlere takılan sensörler ile ürün bilgisinin tespiti, müşteriye özel ürüne kadar olan kavramların değişime uğrayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada amaç; Lojistik kavramını literatür taraması ile analiz etmek ve geleceğin vizyonu olarak ifade edilen Sanayi 4.0 kavramı ile sanal organizasyon yerine Hizmetlerin İnterneti kavramını öngörerek farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çalışma Hizmetlerin İnternet kavramını ön plana çıkararak işletmelerde lojistik faaliyetlerin bu kavram çerçevesinde yeniden yapılanması, var olanın dönüştürülmesi veya güncellenmesi konusunu tartışmaya amaçlamaktadırAnahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojisi, Sanal Organizasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri