INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SANAYİ 4.0'A GÖRE KURGULANAN HİZMET ODAKLI LOJİSTİK FİRMALARININ YÖNETİM YAPILANMASI

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimleri sonucu oluşan fiziksel lojistik yerini sanal organizasyon kavramına bırakmıştır. Özellikle Üçüncü Sanayi Devrimi sonrası yeni üretim faktörü olarak literatüre giren bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı sonucu oluşturulan Sanal organizasyon kavramı; sanal tedarik ve üretim, sanal sipariş ve dağıtım hizmetleri, sanal eğitim ve teknik destek, sanal pazar araştırması ve raporlama, sanal satış ve sanal tanıtım organizasyonlar gibi kavramlardan oluşur. Üçüncü Sanayi Devriminin getirisi olan dijital teknoloji ile internetin yaygınlaşması sonucu oluşan sanal organizasyonun, yakın gelecekte gerçekleşecek olan Dördüncü Sanayi Devrimi sonucu farklılaşarak büyük bir gelişim göstereceği kaçınılmaz bir durum olarak görünmektedir. Bu gelişme ile birlikte; akıllı makineler ve fabrikalar, yapay zekâya sahip robotlar, makinelere ve ürünlere takılan sensörler ile ürün bilgisinin tespiti, müşteriye özel ürüne kadar olan kavramların değişime uğrayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada amaç; Lojistik kavramını literatür taraması ile analiz etmek ve geleceğin vizyonu olarak ifade edilen Sanayi 4.0 kavramı ile sanal organizasyon yerine Hizmetlerin İnterneti kavramını öngörerek farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çalışma Hizmetlerin İnternet kavramını ön plana çıkararak işletmelerde lojistik faaliyetlerin bu kavram çerçevesinde yeniden yapılanması, var olanın dönüştürülmesi veya güncellenmesi konusunu tartışmaya amaçlamaktadırKeywords
Bilişim Teknolojisi, Sanal Organizasyon

References