Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SORUN ÇÖZME YETENEĞİ: A3 RAPORU, OBEYA VE SMED

Günümüzde ürün hayat eğrileri kısalmış ve çeşitlilik artmıştır. Rekabetin yoğun olduğu pazar koşullarında işletmeler için daha küçük partilerle ve daha esnek üretimin gerçekleştirilebildiği üretim sistemleri ihtiyaç haline gelmiştir. Dolayısıyla rekabet edebilmek için yalın düşünce uygulamaları ve uygulamaların kalıcılığını sağlamak için, bu felsefenin yönetsel anlamda da kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi gerekir. Bu çalışmada yalın üretimin A3 raporu, Obeya ve SMED tekniklerine teorik temelli bir yaklaşımla değinilmiştir. A3 raporu, problemlerin temeline inilerek kalıcı çözümler sunan veya önceden önlemler alınarak oluşabilecek sorunların engellenmesini sağlayan, işletmede karar verme ve iletişim yeteneği arttıran bir sistemdir. Yöneticilere sorunları çözmeye yardımcı ve takım çalışmasının bir aracı olan Obeya tekniği ile bilgi ihtiyacı süresi kısalmakta, zaman kaybı önlenmekte ve üretim hızlanmaktadır. Kalıp değiştirme süresini kısaltarak, ürün çeşitliliği ve kalitesini arttıran, stokları azaltan, esneklik arttıran ve iş güvenliğini kolaylaştıran SMED yaklaşımı ile işletmeler yüksek verim elde etmektedirler.Anahtar Kelimeler
Yalın Üretim, A3 Raporu, Obeya, SMED Yaklaşımı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri