Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMLERİ: KARAMAN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de karşılaştıkların sosyoekonomik problemlerin nedenlerini ortaya çıkarmak ve sosyokültürel bütünleşmenin gerçekleşmesi için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırma Sakarya’da yerel yönetim kuruluşları, STK’lar ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitimi alan 5 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Suriyeli kadınlara Türkiye’de karşılaştıkları sosyal ve ekonomik problemleri 5 farklı boyutta ölçen derinlemesine görüşme formu uygulanmıştır. Derinlemesine görüşme formunun uygulanmasından elde edilen verilerin betimsel analizinden 5 boyutta 15 kod oluşturulmuştur. Araştırma sonucundan Suriyeli sığınmacıların en büyük probleminin Türkçeyi bilmemeleri olduğu sonucu bulunmuştur. Türkçeyi bilmemeleri hayatlarını anlamlandıramamaları, geçimlerini sağlayacak bir işe girememeleri ve ekonomik yoksunluk yaşamalarına neden olmaktadır. Suriye toplumunun erkek egemen kültürel yapısından dolayı kadınların erkeklerin bulunduğu ortamda çalışmasına olumsuz bakılmaktadır. Bu durum kadının özel alandan dışarıya çıkarak, kamusal alanda Türkçeyi öğrenmesine engel olmaktadır. Türkçeyi öğrenememek ise Türk komşularıyla güvene dayalı sosyal iletişim kurmasını engellemektedir. Suriyeli kadınlar Türkçeyi kısıtlı miktarda Türkiye’de okula devam eden çocuklarından öğrenmek zorunda kalmaktadır. Suriyeli sığınmacıların Türk toplumuna kültürel uyumunun sağlanması ve sosyoekonomik problemlerini aşabilmelerine yardım edebilmek için Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kurslarda kreş ve ulaşım imkânlarının sağlanması Suriyeli kadınların bu kurslara daha çok katılmasını sağlayacaktır. Sığınmacılara yönelik Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması için kamu kuruluşları ve yerel yönetim kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.Anahtar Kelimeler
Dil, Güven, Meslek, Sosyoekonomik Problem, Sığınmacı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri