Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN BÖLÜŞÜM KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
(CURRENT SITUATION OF TURKEY ON DISTRIBUTION WITHIN THE FRAMEWORK OF DIFFERENT TYPES OF INCOME DISTRIBUTION )

Yazar : Özge Arpacıoğlu ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 190-202
    


Özet

Bir ülkede yaşayan bireylerin toplumsal huzur ve barış ortamında hayatlarını sürdürebilmeleri, ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen nimetlerin, bireyler arasındaki adil dağılımını gerekli kılmaktadır. Milli gelirin bireyler, bölgeler, sektörler ve kaynaklar arasındaki dağılımında meydana gelen adaletsizlik salt ekonomik sorunların değil ayrıca başka bir takım sosyal sorunların da ortaya çıkmasına neden olarak kalkınma sürecinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Çalışmada, gelir ve gelir dağılımı konusu kavramsal açıdan açıklanmış, gelir eşitsizliği kavramı iktisadi ekoller çerçevesinde tarihsel olarak ele alınmıştır. Ayrıca çalışmaya veri olan dönem içerisinde Türkiye’de farklı türleriyle gelir dağılımı eşitsizliğinin boyutları analiz edilmiştir. Çalışma, Türkiye’de son yıllarda gelir eşitsizliği sorunun gelişmiş ülke ekonomilerine göre hala yüksek seviyelerde yaşandığını ve gelir dağılımı adaletinde son yıllarda anlamlı ölçüde bir iyileşme sağlanamadığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı, Kişisel Gelir Dağılımı

Abstract

The fact that individuals living in a country can survive in the atmosphere of social peace and well-being necessitates the fair distribution of the blessings acquired as a result of economic activities among individuals. The inequality in the distribution of national income between individuals, regions, sectors and resources not only causes economic problems but also other social problems, leading to an important obstacle in the development process. In this study, the concept of income and income distribution is explained in terms of conceptual, and the concept of income inequality is historically discussed within the framework of economic schools. In addition, the dimensions of income distribution inequality in Turkey were analyzed in the period in which data were available. The study shows that the problem of income inequality in recent years in Turkey is still at high levels compared to the developed economies of the country and that there has been no significant improvement in income distribution justice in recent years.Keywords
Income Distribution, Gini Coefficient, Personal Income Distribution

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri